התהליכים

חלק 3

בחלק 3 אתם לומדים לחיות ברגע הנוכחי. אתם מתנתקים מהעבר בכך שאתם לא מאפשרים לו לקבוע מי אתם היום. זה פותח את הדלת לחיים ללא מגבלוץ.

You are trained in applying the Procedures from Part 3. You become detached from matters and thoughts that have limited your thinking and functioning until now.

All of this leads to a further strengthening of your self-awareness and the ability to live deliberately.

Investment

€1603.25 (VAT included)*
*recommended retail price for the Netherlands and Belgium

Supplies

Your Avatar Master will provide the course materials for part 3.